Badania

Podglądanie łabędzia

Wykonuję badania ornitologiczne i herpetologiczne. Najczęściej związane z inwestycjami, ale nie tylko. Prowadziłem badania przedrealizacyjne dla dróg gminnych i autostrad, kopalni piasku i gliny, farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych, a także obiektów przemysłowych. Realizowałem również badania porealizacyjne dla elektrowni wiatrowych i nadzór przyrodniczy podczas prac budowlanych dla fragmentów autostrady A1. Od lat co roku prowadzę obserwacje w ramach monitoringu pospolitych ptaków lęgowych, od paru lat biorę udział w monitoringu lęgów łabędzia krzykliwego. Ponadto staram się przekazywać obserwacje ze swoich prywatnych spacerów i wycieczek, a nawet spotkań koło domu. Robię to najczęściej za pomocą Ornitho również dzięki powiązanej z nią aplikacji Natura List. Czasem przekazuję dane bezpośrednio, np. do Atlasu Płazów i Gadów Polski czy Atlasu Ssaków Polski, a niekiedy przekazuję informacje innym zainteresowanym. Zachęcam i Was do dzielenia się obserwacjami nawet najpospolitszych gatunków, dzięki temu lepiej poznamy naszą przyrodę i lepiej będziemy w stanie ją chronić. Wszelkie informacje są istotne, nawet jeśli dotyczą tylko przydomowych wróbli.