Wyprawy i spacery

Przyrodę najlepiej poznawać w terenie. Dlatego przygotowałem szereg wypraw w interesujące przyrodniczo miejsca. Podczas wycieczek postaram się pokazać zabytki historii i kultury, oraz o nich opowiedzieć.

Między Bugiem i Narwią

Wycieczka trzydniowa

Dywan chrobotków w Puszczy Białej

Krajobrazy Środkowej Pilicy

Wycieczka czterodniowa

Niebieskie źródła

Podlaskie szlaki

Wycieczka sześciodniowa

Narew

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie

Wycieczka czterodniowa

To nie Bałkany – to Lubelszczyzna

W krainie pierwszych Piastów – Wielkopolska

Wycieczka pięciodniowa


Między Łodzią a Warszawą – Kultura i Natura w centralnej Polsce

Wycieczka czterodniowa


Najbardziej zielone miasto (Łódź)

Wycieczka jednodniowa

Z przedszkolakami z Łodzi

Puszcza Kampinowska

Wycieczka jednodniowa


Orle Gniazda, ostańce i pustynia – Jura Krakowsko-Częstochowska

Wycieczka tygodniowa


Szła przez pustynię, szła karawana

Wycieczka czterodniowa


Przy każdej z wypraw wymieniam tylko część atrakcji, jakie możemy spotkać podczas wypraw. Podana liczba dni, jest jedynie sugestią, w każde z proponowanych miejsc mogę Państwa zabrać na czas, jakim Państwo dysponują (odpowiednio do czasu dostosowując program). Na Państwa życzenie, w miarę lokalnych możliwości, organizuję spotkania z twórcami ludowymi oraz warsztaty rękodzielnicze. Na Państwa życzenie, w trakcie większości wypraw mogę Państwa „zabrać na zakupy”, czyli pomóc w nabyciu produktów regionalnych, rękodzieła czy wyrobów rzemieślniczych, w sprawdzonym miejscu.

Organizując wyjazdy zapewniam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogę zorganizować wyżywienie i noclegi, w miarę możliwości w atrakcyjnych miejscach (np. w skansenie, zabytkowym obiekcie, serwującym potrawy regionalne, w rodzinnych pensjonatach itp.). Każda wycieczka jest ustalana indywidualnie, dostosowana do możliwości i oczekiwań uczestników, np. mogę ją poprowadzić tak, by było więcej wędrówek, lub je zminimalizować i zapewnić możliwie bliski dojazd do atrakcyjnych miejsc (oczywiście jestem w stanie zorganizować transport).

Dla uczestników wypraw mam do dyspozycji dziesięć lornetek i lunetę. Dysponuję atlasami i kluczami do samodzielnego rozpoznawania skarbów przyrody. Jeśli mają Państwo jakieś oczekiwania względem wycieczki, proszę mi o tym powiedzieć, zrobię co w mej mocy, by Państwa usatysfakcjonować. Powyższa lista jest jedynie przykładem, organizuję wyprawy również w inne, atrakcyjne miejsca.


Mają Państwo za mało czasu na dłuższą wyprawę? Z przyjemnością zorganizuję spacer przyrodniczy po najbliższej okolicy! Miasta uchodzą za betonowe pustynie, ale nawet na pustyni kwitnie życie przyrodnicze. Na pustyniach są oazy, te funkcje spełniają miejskie parki. W miastach często są rezerwaty przyrody, które warto odwiedzić. Wreszcie, nawet pośród gęstej zabudowy można znaleźć ciekawe gatunki, które dają sobie radę nawet „na betonie”. Z kolei wiejska przyroda uchodzi za powszechnie znaną, ale czy na pewno? Podczas spaceru zawsze udaje mi się zaskoczyć uczestników albo nieznanymi im gatunkami, albo perełkami, których wcześniej nie dostrzegali.

W zależności od ilości czasu, jakim Państwo dysponują, możemy pospacerować godzinę, kilka godzin, albo cały dzień.